VGS

Dat is één van de vijf punten die de profielorganisaties Verus, LVGS, VBS, VOS/ABB en VGS aan de Tweede Kamer hebben meegegeven.
Die debatteert donderdag met minister Slob (Onderwijs) over curriculum.nu. Onder die vlag hebben 125 leraren en 18 schoolleiders, verenigd in negen ontwikkelteams, zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De bewindsman liet de Kamer eerder weten dat hij tevreden is over de opbrengsten van curriculum.nu. Verder schreef hij dat hij nauwgezet kijkt naar het vervolg van het proces. Slob wil dat scholen voldoende ruimte houden om zelf invulling te geven aan hun onderwijstijd.

De VGS sprak eerder zijn erkentelijkheid uit richting de negen ontwikkelteams van curriculum.nu voor de voorstellen die ze hebben uitgewerkt.

Vijf punten

In hun gezamenlijke brief aan de Kamer bepleiten de profielorganisaties vijf punten:

  1. Waardeer het zorgvuldige proces en de actieve rol van het veld.
  2. Geef duidelijkheid aan schoolbesturen.
  3. Beschouw de voorstellen in samenhang.
  4. Geef tijd, ruimte en middelen voor curriculumherziening.
  5. Voorkom overladenheid en realiseer keuzeruimte.