VGS

Ook drukken zij de Kamerleden – aan de vooravond van een Kamerdebat over onderwijs en corona – op het hart uit gaan van het pedagogisch perspectief op onderwijs. Met name nu in de discussie rond het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De profielorganisaties geven in hun brief aan dat de keuzevrijheid en kwaliteit van onderwijsprofessionals wordt vergroot als er aandacht wordt gegeven aan de volgende punten:

  • Verleng de looptijd van het NPO naar ten minste vier jaar, zodat we de scholen een structurele basis kunnen bieden;
  • Zet in op de versterking van professionele, pedagogische ruimte. Dit kan onder meer door meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren, in ruil voor minder onderwijstijd;
  • Maak het mogelijk om de NPO-middelen ook in te zetten voor aansluitende (jeugd)zorg. Zorg ervoor dat scholen en gemeenten de kinderen die vooral te lijden hebben gehad van de coronacrisis door het gemis van regelmatig onderwijs, integraal kunnen helpen.

Daarnaast benadrukken de profielorganisaties dat – in lijn met wat de Onderwijsraad zegt – de monitoring op de effectieve en efficiënte inzet van de NPO-middelen niet mag doorslaan in onnodige verantwoordingslast. Docenten, ondersteuners, schoolleiders en bestuurders verdienen het vertrouwen.

De brief van alle profielorganisaties is in lijn met de oproep die VGS eerder samen met VBSO aan kabinet en Kamer stuurde over het NPO. We vroegen de politici toen om niet alleen aandacht te besteden aan achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, maar ook aan vorming.

Meer informatie

Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO. We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw eigen financieel adviseur bij de VGS of met Arjen de Kraker, a.dekraker@vgs.nl, 0180 – 442 662.

Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.