VGS

Helaas moeten wij constateren dat over 2018 het ziekteverzuim gestegen is van 3,81% naar 4,25%. Hierdoor is over 2018 een financieel tekort ontstaan. Daarom heeft het bestuur van VFGS besloten om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de premie te verhogen van 3,95% naar 4,10%. Voor scholen met de eigen risico variant van 182 dagen in plaats van 14 dagen stijgt de premie van 1,90% naar 2,00%. 

Ons uitgangspunt blijft om de premie zo laag mogelijk te houden. VFGS blijft zich dan ook, in samenwerking met de scholen, inspannen om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.