VGS

Aanleiding voor deze exercitie vanuit het ministerie is de reactie van toenmalig minister Wiersma op het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” (zie ook ons nieuwsbericht daarover). De minister constateerde namelijk dat de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat. Hij kwam in de beleidsreactie ook meteen met een oplossingsrichting, namelijk meer sturing vanuit Den Haag en minder beleidsvrije ruimte voor bestuurders.

Het ministerie gaat op basis van de beleidsreactie van de minister het veld in met een viertal vragen:

  • Vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn?
  • Wie moeten er meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt en wat is daarvoor nodig?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed wordt besteed en dat voor iedereen duidelijk is welke keuzes worden gemaakt?
  • Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld?

Deze richting en de daaraan gekoppelde vragen zijn wat ons betreft veelzeggend en vragen om een gedegen antwoord waarin vanuit vertrouwen in het onderwijs ruimte wordt gegeven voor pedagogisch vakmanschap en goed bestuur. Het is dus des te meer van belang om dat perspectief in deze bijeenkomsten te laten horen.

VGS en VBSO hopen dat veel betrokkenen uit het christelijk-reformatorisch onderwijs het belang inzien om dit gesprek aan te gaan en het departement willen voeden vanuit een perspectief van vertrouwen. Wij helpen u daar graag bij. Neem in dat geval contact op via onderstaande contactgegevens.

De bijeenkomsten zijn gepland op (D.V.):

  • 25 januari     16:00 – 20:00 in Zwolle, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
  • 29 januari     16:00 – 20:00 in Eindhoven, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
  • 30 januari     16:00 – 20:00 in Rotterdam, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
  • 31 januari     19:00 – 21:00 (digitaal via Teams)

U kunt zich hier aanmelden.