VGS

Moens herkent zich in de geschetste vacatureprobleem: “Het speelt overal in Nederland en op alle typen scholen. Het geldt voor zowel fulltime als parttime leerkrachten, en ook voor personeel van de vervangingspools. Het moeilijkst lijkt het om de vacatures voor de bovenbouw van het basisonderwijs vervuld te krijgen.”

Dreigend directeurentekort

“Het is ook moeilijk om directeuren in het basisonderwijs te vinden. Moens wijst erop dat het directiewerk in de achterliggende jaren sterk is veranderd. ‘Vroeger combineerde een schoolleider het directeurschap met het geven van onderwijs. Dat kan tegenwoordig niet meer. Het beroep is veel intensiever en veelzijdiger geworden, ook door de toegenomen contacten met ouders en overheid. Scholen krijgen veel meer te maken met maatschappelijke problemen, zoals echtscheiding en moeilijke opvoedingssituaties, terwijl ze niet altijd weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Dat raakt de directeur direct.'”

Steun VGS

Als VGS erkennen we de urgentie van de genoemde problematiek en doen wij er alles aan het christelijk-reformatorisch onderwijs hierin te steunen. Zo zijn wij actief betrokken bij het project En dan ben je leraar. De komende jaren zal een werkgroep, waarin heel het christelijk-reformatorisch onderwijs vertegenwoordigd is, zich focussen op een positief geluid en op het werven van meer leraren in zowel het PO, VO als SO. De scholen worden begin van het volgende schooljaar hierover uitvoerig geïnformeerd.

We roepen iedereen op deel te nemen aan de geplande activiteiten. Daarnaast moeten we ook financieel de handen in een slaan. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het bestuur van de werkgroep via Gerard Klerk.

We ondersteunen u graag als directeur, niet alleen door administratieve taken te verrichten, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en het overleggen met bestuurders en schoolleiding. Denk bijvoorbeeld aan de schoolleidersdag en de tweedaagse voor schoolleiders.

Daarnaast bieden we via VGS Academie een training aan voor Jong Talent. In deze training laten we (jongere)onderwijsgevenden kennismaken met de verschillende praktische facetten van het vak van schoolleider. We focussen ons hierbij op de rol van manager (beheersmatig leiderschap) en we brengen dat in verband met de persoonlijke vaardigheden (persoonlijk leiderschap).

Lees hier het volledige artikel.