VGS

‘Wij hopen dat alle leerlingen in ons land via de school met de Bijbel en de God van de Bijbel in aanraking kunnen komen’, stellen de organisaties. ‘Naar onze overtuiging is het namelijk voor iedereen heilzaam om te leven zoals God dat van ons vraagt. Daarom vragen wij het nieuwe kabinet om de Bijbelse boodschap als uitgangspunt en norm te nemen voor (onderwijs)beleid. Stimuleer daartoe onderwijs dat vanuit een Bijbelse visie werk maakt van identiteits- en persoonlijkheidsvorming van leerlingen en hen zo voorbereidt op participatie in onze samenleving.’

Zes aandachtspunten

Deze kernboodschap werken de zes organisaties uit in even zoveel concrete punten:

  1. Behoud ruimte voor scholen van (religieuze) minderheden en voor hun opvattingen, juist in een samenleving met een dominante, seculiere cultuur.
  2. Stimuleer sociale cohesie: niet door iedereen hetzelfde te laten doen of denken, maar juist door kinderen thuis en op school een sterke eigen identiteit mee te geven.
  3. Een acceptatieplicht lost de segregatieproblemen niet op, de mogelijkheid om een denominatief toelatingsbeleid te voeren bevestigt juist de keuzevrijheid van ouders.
  4. Burgerschapsonderwijs is belangrijk, zodat leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school en belangstelling krijgen voor anderen.
  5. Zet de beweging naar inclusiever onderwijs voort om ieder kind zoveel mogelijk passend en thuisnabij onderwijs te geven.
  6. Sociale veiligheid is een belangrijk streven en krijgen we alleen als we Gods wijze raad naleven, Hem liefhebben boven alles en onze medemensen als onszelf.

Lees hier de complete brief die namens o.a. de VGS is verzonden aan de formerende partijen. Die is ook (grotendeels) verschenen op de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad.