VGS

Recentelijk stond dit thema centraal in een door de Onderwijsraad belegde bijeenkomst. In de fraaie vergaderzaal van de Eerste Kamer debatteerden politici en vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld over het lumpsumstelsel, de toereikendheid van de bekostiging, over de verantwoording en de doelmatigheid van de bestedingen. Namens de VGS nam Pieter Moens deel aan het debat. In lijn met de eerder door de VGS uitgebrachte zienswijze pleitte hij voor het geven van ruimte en vertrouwen aan de schoolbesturen, wat het kenmerk is van lumpsumbekostiging. Hij ziet zeker mogelijkheden om de verantwoording over bestedingen meer horizontaal vorm te geven. Daarbij is het ook van belang oog te houden voor het verschil in schaalgrootte van instellingen en scholen binnen het gehele onderwijsveld.

De uitkomsten van het debat neemt de Onderwijsraad mee in zijn advies aan de Tweede Kamer. Naar verwachting verschijnt dit advies in het tweede kwartaal van 2018.