VGS

Conform artikel 9.3 van de cao PO dient u vorm te geven aan een gesprekkencyclus. Middels de implementatie van de module Performance Management beschikt u over een gebruiksvriendelijke tool waarmee u uw gesprekkencyclus professioneel inricht en waarin ook de herijkte bekwaamheidseisen een plaats krijgen.

Heeft u reeds een gesprekkencyclus binnen uw school waarover u tevreden bent, dan kan deze als uitgangspunt dienen voor de in te richten digitale gesprekkencyclus. Op basis van een intakegesprek met een adviseur bij u op locatie wordt voor u een omgeving van Performance Management ingericht. U krijgt daarbij schoolspecifieke adviezen. Nadat wij de gesprekkencyclus hebben ingericht, komen wij deze bij u op locatie testen en krijgt u uitleg over de functionaliteiten.

In dit tweede bezoek reiken onze adviseurs u tevens handvatten aan als het gaat om de uitvoer van de gesprekkencyclus, het maken van juiste verslaglegging en het oefenen met (lastige) casuïstiek.

Uw investering voor de module Performance Management is vanaf € 1.995,00 (afhankelijk van eigen wensen). Wilt u meer informatie of een demonstratie? Neemt u dan contact op met Arno van Buuren.

Inmiddels zijn er al meerdere scholen erg enthousiast en verzorgen wij momenteel de inrichting voor een schoolspecifieke omgeving.