VGS

De Johannes Calvijnschool in Sliedrecht is een grote reformatorische basisschool met zo’n 550-600 leerlingen. Het unieke aan deze school? Niet één, maar drie schoolleiders. Drie parttimers.

Jolineke Dooren begon 23 jaar geleden in Sliedrecht voor de klas, waarna ze uiteindelijk doorstroomde naar teamleider. ‘Omdat de school zo groot was,  besloten we als teamleiders de opleiding tot schoolleider te volgen.’ In 2018 werd Jolineke één van de drie schoolleiders van de Calvijnschool.

Onverwacht

Op de vraag waarom Jolineke schoolleider is geworden, volgt geen standaard antwoord. Door het plotseling overlijden van de vorige directeur, kwam de Calvijnschool zonder directeur te zitten. Om de belangrijkste zaken doorgang te laten vinden, besloten de teamleiders een aantal directietaken op zich te nemen. Na een bezinningsperiode ontstond als vanzelf vanuit het team en de toezichthouder de vraag: Waarom blijven jullie dit niet met  elkaar doen? Jolineke: ‘Het is nooit mijn ambitie geweest, maar het is echt op mijn pad gebracht.’

Drie schoolleiders

De drie schoolleiders van de Calvijnschool zijn allen parttimer. ‘Op maandag en dinsdag zijn we met z’n drieën op school. De overige dagen verdelen we onder elkaar.’ De drie schoolleiders zijn tevens alle drie teamleider van een bouw. ‘Het leuke aan mijn baan is dat we verticaal gelaagd zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de hele bovenbouw én voor specifieke portefeuilles op directieniveau.’ Veel taken die andere scholen in het middenmanagement beleggen, liggen bij de Calvijnschool in Sliedrecht lager in de organisatie. ‘We stimuleren dat collega’s zich blijven ontwikkelen, zodat we veel expertise binnen de school hebben. De Calvijnschool legt veel verantwoordelijkheid bij de zogenoemde ‘coördinatoren’. Zo is de rekencoördinator bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het volledige beleid rondom rekenen. Denk hierbij aan het organiseren van nascholing, het bestuderen van nieuwe ontwikkelingen en het bezoeken van rekenlessen van collega’s.’ Alle coördinatoren vormen samen het onderwijsteam, waarin het onderwijskundige beleid gevormd wordt. ‘Op deze manier geven we collega’s veel vertrouwen, vrijheid én verantwoordelijkheid.’

Jolineke: ‘Soms vragen mensen wie van ons drieën nu eigenlijk de échte directeur is. Het heeft even geduurd voordat mensen van buiten de school begrepen dat we alle drie schoolleider zijn.’ Jolineke is enthousiast over de manier waarop in Sliedrecht gewerkt wordt. ‘Deze manier van aansturing verlaagt de drempel voor toekomstige schoolleiders, omdat je gebruik maakt van de kennis en kwaliteiten van iedereen in je organisatie. Daarbij zijn we als organisatie minder kwetsbaar, omdat we met z’n drieën zijn.’ Jolineke denkt dat deze vorm van sturing ‘een ander potentieel aanboort’. ‘Teamleiders kunnen gemakkelijker doorgroeien.’

Een prachtige baan

Op de vraag waar de sleutel ligt tot het terugdringen van het schoolleiderstekort is Jolineke helder. ‘Er wordt soms teveel geklaagd door schoolleiders.’ Het werk wordt volgens haar vaak voorgesteld als te zwaar, lange werkweken en veel ‘gedoe’ aan je hoofd. ‘Als schoolleiders klagen over hun werk, moeten we niet vreemd kijken dat er weinig nieuwe aanwas is.’ Jolineke vindt dan ook dat schoolleiders naar de buitenwereld een positief verhaal moeten vertellen. ‘Je moet eerlijk zijn, maar wel uitstralen dat het leuk is. We hebben een prachtig beroep, vertel dat verhaal dan ook aan anderen.’