VGS

Onlangs heeft VGS deelgenomen aan een overleg met een aantal partijen waarbij de vraagstelling was in hoeverre er bekendheid is met deze wet (regelgeving en mogelijkheden) en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de uitvoering ervan breed gedragen wordt binnen het christelijk/reformatorisch onderwijs.

Eén van de constateringen was, dat invulling geven aan deze opdracht zal moeten voortkomen uit betrokkenheid op de doelgroep (arbeidsbeperkten) en niet de wet -en regelgeving als zodanig. En er zijn meer praktische mogelijkheden dan men denkt.

Om dit te bereiken, zal er de komende periode vanuit de dragende organisaties meer worden gedaan aan informatievoorziening en zullen er in het najaar regiobijeenkomsten worden gepland.

Dragende organisaties in dit thema zijn SCJ, RefSVO, Berséba, VGS, VBSO, Hoornbeeck College en RMU.