VGS

De heer Verhage was van 1976 tot 1996 algemeen secretaris van de VGS.

Hij heeft een hoge leeftijd mogen bereiken en is tot voor kort altijd erg betrokken geweest op de VGS en het reformatorisch onderwijs. In de achterliggende jaren kwam hij meerdere keren even spontaan ons kantoor binnen om wat mensen te spreken en naar de situatie van ons werk te vragen. Hij heeft heel veel voor het reformatorisch onderwijs gedaan. Met name in de oprichting van nieuwe scholen was hij betrokken, vasthoudend en een waardige ambassadeur voor het reformatorisch onderwijs bij het ministerie.

Zijn motivatie, gedrevenheid en inzet is ons allen tot voorbeeld.

We condoleren de familie van harte met dit verlies en wensen hen de ondersteuning van de Heere toe.

Graag verwijzen we u ook naar het artikel in het RD.