VGS

De VGS heeft kennis genomen van beide brochures. Ten aanzien van de inhoud hebben we het volgende met de Inspectie besproken:

  1. In de brochure ‘Anders zijn is van iedereen’  wordt een deel van de Visienota van de Stuurgroep (Homo)seksualiteit geciteerd alsmede een deel van de reactie van de Minister hierop. De VGS betreurt dat dit dermate selectief is gebeurd en dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de Visienota, en dat de benadering van de Inspectie suggereert wat de mening van de Inspectie in deze is. Met name deze zorg is voorgelegd om het signaal af te geven dat vanuit het veld, door deze werkwijze, wordt verondersteld dat Ministerie en Inspectie dezelfde mening zijn toegedaan ten aanzien van acceptatie van homoseksualiteit en dat daarmee de onafhankelijke positie van de Inspectie onnodig in een kwaad daglicht komt te staan. Vanuit de Inspectie is nadrukkelijk gevraagd het scholenveld duidelijk te maken dat deze denklijn niet juist is, dat de Inspectie een zelfstandige en onafhankelijke positie heeft en geenzins vereenzelvigd mag worden met het Ministerie en / of de politiek. Middels dit websitebericht wordt hier melding van gedaan.
  2. De afvaardiging van de VGS en de Stuurgroep (Homo)seksualiteit hebben aangegeven het jammer te vinden dat het orthodox-christelijk onderwijs nagenoeg als enige denominatie wordt genoemd in deze brochures. Terwijl vanuit een onderzoek van de Nationale Jeugdraad en de gesprekken met jongeren duidelijk blijkt dat op weinig scholen homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt, wordt alleen de reformatorische denominatie (in voorbeelden en citaten) genoemd (1e brochure, pagina 3). Dit kan een stigmatiserende werking hebben die geen recht doet aan a) de vrijheid van onderwijs en b) het werk dat de stuurgroep in deze doet.
  3. Een derde punt wat in genoemd gesprek is aangereikt, betreft de uitkomsten van zowel de onderzoeken als de gesprekken met jongeren. Duidelijk wordt aangegeven, met name door de jongeren, dat geforceerde aandacht voor het thema (homo)seksualiteit een averechtse werking zal hebben (1e brochure, pagina 39). Een 2e conclusie is dat er bij jongeren begrip, respect en tolerantie is wanneer een school, met een duidelijke levensbeschouwelijke visie, op een eigen wijze invulling wil geven aan het thema (homo)seksualiteit (1e brochure, pag. 33/34/38).

Op een constructieve wijze heeft een afvaardiging van de Stuurgroep (Homo)seksualiteit met de Inspectie o.a. bovenstaande punten besproken. Afgesproken is dat op dit onderwerp én andere levensbeschouwelijke onderwerpen er desgewenst meer overleg zal zijn tussen de Inspectie van het Onderwijs en de VGS.

Klik hier voor de brochure ‘Anders zijn is van iedereen’.
Klik hier voor de brochure ‘Weerbaar en divers’.