VGS

CDA-Kamerlid Rog brak een lans voor burgerschapsonderwijs. ‘School is dé plek waar leerlingen kunnen leren omgaan met verschillen, waar ze leren over rechten en plichten.’ Hij somde in zijn bijdrage een aantal vormen van burgerschapsonderwijs op. En hij vroeg de minister dergelijke initiatieven ‘in een overzichtelijke etalage’ te zetten, zodat andere scholen die goede voorbeelden kunnen volgen.

Rog vroeg verder om structureel extra geld om zij-instromers het onderwijs in te krijgen. Ten derde wil hij dat het kabinet stimuleert dat de maatschappelijke diensttijd ook vanuit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo wordt gerealiseerd.

Gezinsklas

‘De toon die wij hier in de Kamer aanslaan over onderwijs, resoneert in het land’, zei CU-Kamerlid Bruins. ‘Laten wij er dus positief over spreken. Laten we niet afgeven op bestuurders, maar de dagelijkse inzet van leerkrachten en bestuurders als voorbeeld nemen.’

Ten tweede kaartte Bruins het thema ouderbetrokkenheid aan. ‘Kinderen van betrokken ouders doen het beter op school.’ Hij noemde het voorbeeld van de gezinsklas, waarbij ouders bijvoorbeeld een dagdeel in de week in de klas aanschuiven om hun kind te helpen. ‘Ziet het kabinet mogelijkheden om te bevorderen dat dit op meer scholen van de grond komt?’, wilde hij weten.

Afsluitend pleitte hij voor ‘rust, ruimte en regelmaat’ voor het onderwijs. Het kabinet moet trots op het onderwijs uitstralen, betoogde Bruins.

Overtuiging

Ouders van leerlingen in het openbaar onderwijs, vindt SGP-Kamerlid Bisschop, moeten het recht hebben om hun kinderen niet mee te laten gaan met excursies naar moskeeën als de leerlingen daar gaan knielen voor Allah. Dat kinderen een bezoek brengen aan een moskee zonder daar deel te nemen aan religieuze handelingen kan hij wel billijken.

Bisschop kondigde een wijzigingsvoorstel voor de begroting aan. Met dat voorstel wil hij regelen dat er voldoende bekostiging is voor humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen.

De SGP’er komt binnenkort ook met een initiatiefwetsvoorstel om het lerarenregister te schrappen. ‘Dat register is te veel van bovenaf en van buitenaf opgelegd’, verklaarde hij. ‘De minister moet een pas op de plaats maken.’

Voortzetting

Het debat wordt donderdag voortgezet; dan komen de bewindslieden aan het woord. Aansluitend zijn de Kamerleden weer aan de beurt. Van Engelshoven en Slob geven daar dan weer hun reactie op.