VGS

Aanpak lerarentekort

Enkele dagen voor het Kamerdebat over de onderwijsbegroting (woensdag en donderdag) maakte minister Slob bekend dat hij 460 miljoen euro extra mag uitgeven. Het grootste deel van dat bedrag (300 miljoen) is voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dat geld kunnen ze besteden om meer leraren voor de klas te zetten, aan ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, de begeleiding van startende leerkrachten of aan onderwijsinnovatie. De rest van het geld gaat naar zij-instromers, een hoger salaris voor vso-leraren, Samen Opleiden en naar individuele scholingsrechten voor po-leraren.

De VGS liet eerder al weten dat zij blij is met dit kabinetsbesluit. ‘Dat dit voor de lange termijn wellicht niet voldoende oplossing biedt, is evident’, merkte VGS-bestuurder P.W. Moens daarbij op. Dat was precies ook de kritiek van veel oppositiepartijen bij het begrotingsdebat. ‘Incidenteel geld in het onderwijs lijkt bij uitstek het middel om onvrede aan te wakkeren’, zei bijvoorbeeld SGP-Kamerlid Bisschop, gelet op de stakingen afgelopen woensdag op tal van scholen. ‘Je kunt er op dit moment wel iets mee, maar je kunt er niet echt beleid om maken.’ De oppositie vroeg om nóg meer geld, maar dan structureel. Dat zit er deze kabinetsperiode echter niet in, maakte Slob duidelijk.

 

Regionale aanpak

Bisschop vroeg Slob onder meer om aandacht voor de positie van het het Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. ‘Wat de doelstellingen betreft, sluit hun inzet tegen het lerarentekort aan bij de subsidieregeling voor regionale plannen’, stelde het SGP-Kamerlid. ‘Is de minister bereid om te kijken hoe dit landelijke samenwerkingsverband hieraan kan meedoen? Het gaat immers om een landelijke regio, waardoor samenwerking binnen de verschillende regio’s zelf wat minder voor de hand ligt.’

Op deze vraag kwam Slob schriftelijk terug: ‘Het landelijke samenwerkingsverband kan niet meedoen aan de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Wij kiezen bewust voor een regionale aanpak, omdat de onderwijsarbeidsmarkt in hoge mate regionaal functioneert. Met de subsidiegelden kunnen regionaal activiteiten in gang worden gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van werving, begeleiding en er kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt over (maatwerk)opleidingen. Dit is efficiënter dan wanneer elk bestuur of denominatie dit apart gaat doen. Binnen de regeling is ook ruimte om rekening te houden met de verschillende denominaties. Reformatorische besturen kunnen dus, samen met andere besturen in hun regio, meedoen aan de regionale aanpak.’

 

Neutraliteit

PVV-Kamerlid Kops vroeg de regering per motie om ‘politieke neutraliteit als component toe te voegen binnen lerarenopleidingen’. Hij vindt namelijk dat ‘het uiten van welke politieke voorkeur dan ook haaks staat op de neutraliteit van het leraarschap’.

Politieke neutraliteit bestaat niet, wierp D66’er Van Meenen zijn collega tegen. ‘De kern van het zijn van leraar is dat je laat zien wie je bent. Je staat zelf ook ergens voor, maar dat mag. Het gaat er juist om dat iedereen in de school, niet alleen leraren maar ook leerlingen, in vrijheid zichzelf moeten kunnen zijn. Niks neutraliteit en niks iedereen gelijk maken. Nee, juist verschillen laten zien en met elkaar daaruit komen.’

 

Zuur

Aan het ‘grote goed’ van de onderwijsvrijheid wordt helaas ‘steeds meer en meer geknabbeld’, signaleerde DENK-leider Kuzu. Steeds meer partijen willen volgens hem het islamitisch onderwijs verbieden. Het was Kuzu uiteraard niet ontgaan dat minister Slob onlangs de bekostiging van het islamitische Cornelius Haga Lyceum heeft stopgezet. ‘Individuele organisaties, individuele scholen of individuele leraren die een boodschap van haat prediken, moeten keihard worden aangepakt’, meent Kuzu. ‘Maar om vanwege een aantal berichten een hele onderwijsstroming het leven zuur proberen te maken, dat kan gewoon niet. Ik ken heel veel leraren in het islamitisch onderwijs die zich dag in, dag uit keihard inzetten om kinderen klaar te stomen voor een toekomst waarin ze verdraagzaam met anderen die niet hun opvatting delen samen kunnen leven en die leraren hebben vandaag ook deelgenomen aan de landelijke stakingsactie. De grondwettelijke verworvenheid van vrijheid van onderwijs mag niet vertrappeld worden vanwege islamofobe onderbuikgevoelens.’

In het debat volgde hierop geen inhoudelijke reactie van de ministers.

 

Kortom, in tegenstelling tot de verhitte discussie rondom het lerarentekort en het investeringsakkoord deze week, verliep de behandeling van de onderwijsbegroting in het parlement rustig. Op inhoud welteverstaan, want de publieke tribune zat woensdag overvol.