VGS

ABP heeft de definitieve pensioenpremies per 1-1-2023 bekend gemaakt. De totale premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) gaat van 25,9% naar 27,9% (prognose was 29,1%).

Hiervan betaald de werkgever 19,53%. Het percentage dat de werknemer betaald, gaat van 7,93% naar 8,73%. De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen daalt van 0,76% naar 0,73%.

De pensioenpremie bij PFZW blijft per 1-1-2023 hetzelfde (25,8%).

Door de loonsverhogingen afgelopen jaar zal het ABP jaarloon (waarover de premie wordt berekend) per 1-1-2023 aanzienlijk stijgen. Met deze de stijging van de pensioenpremie zal de inhouding van de premie op het salaris volgend jaar nog verder omhoog gaan. Daardoor kan een werknemer netto minder salaris per maand overhouden in 2023 dan in het voorgaande jaar 2022.