VGS

Thijs Roovers, AOb-bestuurder, heeft maandag 14 februari jl. laten weten:

‘’Sociale partners in het PO zijn druk bezig met het dichten van de loonkloof met het VO. Momenteel wordt er gewerkt aan het goed in beeld krijgen van de kosten daarvan. Hoewel het op het eerste gezicht een makkelijke opdracht lijkt, zitten aan deze overzetting nog wel de nodige technische haken en ogen die in beeld gebracht moeten worden omwille van de nauwkeurigheid. De eerste berekeningen liggen nu op tafel. Met deze berekeningen in de hand kunnen we op korte termijn het gesprek aangaan met onze nieuwe minister. We hopen het dichten van de loonkloof voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 geregeld te hebben. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit uiteraard melden.’’

Met het coalitieakkoord dat eind vorig jaar is gepresenteerd heeft de huidige regering ingezet op verdere investeringen in het onderwijs, onder andere door de loonkloof – het verschil in salaris tussen leraren basisonderwijs en hun collega’s in het voorgezet onderwijs – te dichten. Met inwerkingtreding van de CAO PO 2021 is reeds een generieke loonsverhoging doorgevoerd, maar tegelijkertijd zijn cao-partijen overeengekomen om in 2022 nieuwe afspraken te maken om de 500 miljoen euro, die het kabinet structureel heeft vrijgemaakt, te benutten om de salariskloof tussen VO en PO flink te verkleinen. De sociale partners in onze sector maken het overbruggen van de loonkloof nu concreet bij de cao-onderhandelingen. Meer duidelijkheid lijkt al snel te komen…