VGS

Concrete vacatures

Uit de reacties blijkt dat 86 procent van de gesprekken met schoolteams over verlaging van de ervaren werkdruk heeft geleid tot concrete vacatures voor onderwijsassistenten, vakleerkrachten en/of andere functies. Wel verwachtte een vijfde van de respondenten voor de zomervakantie nog dat ze de openstaande vacatures niet ingevuld zouden krijgen.

Meer specifiek

Driekwart van de teams heeft ervoor gekozen meer onderwijsassistentie in te zetten. Daarnaast besteed 60 procent van de scholen een deel van de middelen aan extra onderwijzend personeel, maar werd er evengoed gekozen voor o.a. vermindering van administratieve lasten (35 procent), investeringen in ICT (25 procent) of meer conciërge-inzet (19 procent). Een ruime meerderheid van de bestuurders verwacht dat de extra middelen zullen helpen om de werkdruk ook daadwerkelijk te verminderen.

Financiële plaatje

De besteding van de middelen moet worden verantwoord in het jaarverslag. Met het oog hierop is het raadzaam in beeld te houden waarvoor de middelen op uw school worden ingezet en wat het bijbehorende financiële plaatje is. Dit is ook relevant voor het begrotingsproces 2019. Wanneer u hulp nodig heeft bij doorrekening van de kosten of vragen rondom de verantwoording in het jaarverslag, horen we dat graag!