VGS

Meer grip

De minister komt hiermee tegemoet aan vragen die leven in de Tweede Kamer. Tijdens het eerste deel van het debat over de onderwijsbegroting werd duidelijk dat de Kamer zoekt naar manieren om meer grip te krijgen op de uitgaven van scholen en hun besturen. Het is nu te onduidelijk waar het geld aan uitgegeven wordt. Verder hebben partijen vraagtekens bij de hoogte van de reserves. Slob benadrukte nogmaals het belang van verantwoording. Ook hieruit moet blijken of besturen onderwijsgeld doelmatig besteden.

Niet overtuigd

Wat in het debat ook aan de orde kwam is dat de doelen uit het bestuursakkoord niet allemaal gehaald zijn en de hiervoor bestemde prestatieboxmiddelen niet allemaal uitgegeven zijn. Het geld uit de prestatiebox zou gebruikt kunnen worden voor een verdere verhoging van de salarissen. Minister Slob heeft dit plan afgewezen. ‘Het geld uit de prestatiebox wordt deels gebruikt voor menskracht. Hogere salarissen hebben daarmee ontslagen tot gevolg’, aldus Slob. Bovendien wil Slob eerst de evaluatie van het bestuursakkoord afwachten die in 2020 wordt gedaan. D66 en CDA waren nog niet overtuigd en dienden later in het debat een motie in. Deze motie is door de Kamer aangenomen. Ook een motie van D66’er Paul van Meenen om te onderzoeken of bestuursbekostiging omgezet kan worden naar schoolbekostiging haalde een meerderheid.