VGS

Wat is internationalisering?
Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen ‘over grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving. Door internationalisering wordt de professionalisering van de leerkrachten bevorderd en het curriculum op scholen verrijkt.

Hoe geven we internationalisering vorm?
Als VGS en Driestar onderwijsadvies juichen we het toe dan scholen hier in toenemende mate aandacht voor krijgen. Tegelijkertijd zien we dat het ook leidt tot de volgende vragen: ‘Wat willen we onze leerlingen meegeven?’, ‘Hoe geven we internationalisering vorm binnen onze school?’.

Graag denken we met onze klanten en relaties verder na over dit thema. Een eerste peiling is daarbij een eerste stap. Daarom willen we u vragen deze vragenlijst in te vullen. Het kost 5-8 minuten van uw tijd.

Bedankt!