VGS

In vervolg op een door haar geplaatste oproep: heeft uw schoolbestuur in het afgelopen paar jaar een inspectierapport ontvangen, waarin een herstelopdracht wordt gegeven? Dan wordt het op prijs gesteld als u dit rapport met prof. Van Schoonhoven wil delen: r.van.schoonhoven@vu.nl.

Haar onderzoek richt zich op de vragen wat de herstelopdrachten inhouden, op welke juridische gronden en met welke beoordelingen de inspectie herstelopdrachten geeft, welke rol de wet en het onderzoekskader hierbij spelen en wat juridische consequenties van zo’n herstelopdracht zijn.

Rapportages worden mede geselecteerd uit de publicatielijsten van de inspectie, maar ook rechtstreekse toezending wordt zeer op prijs gesteld. Uiteraard worden gegevens verwerkt zonder verwijzing naar namen van instellingen.

Zie hier voor een eerder artikel van prof. van Schoonhoven over de Onderwijsinspectie.

We zijn benieuwd naar de bevindingen van dit onderzoek.