VGS

Dat stelt de Onderwijsraad in een recent gepubliceerd vervolgadvies.

Kinderen in Nederland krijgen (in vergelijking tot andere landen) op jonge leeftijd een schooladvies en dat advies is in sterke mate richtinggevend voor hun verdere schoolcarrière. Dat komt de loopbaan, leerprestaties, socialisatie en motivatie van sommige leerlingen niet ten goede, zegt de Onderwijsraad. Daarbij vindt de raad het ongunstig dat kinderen op jonge leeftijd op school gescheiden worden van leerlingen met andere niveaus en achtergronden. Als leerlingen op jonge leeftijd al apart van elkaar optrekken, zet dat de socialisatiefunctie onder druk. Leerlingen komen op school dan geen leerlingen met een ander niveau tegen.

De manier waarop het onderwijs nu is ingericht (met een eenjarige brugklas waarna leerlingen al een keuze moeten maken voor een van de sectoren) helpt niet mee om die knelpunten op te lossen. De raad adviseert om het moment van adviseren op te schuiven zodat leerlingen meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat er op iedere middelbare school een driejarige brugperiode komt. Leerlingen krijgen daar een brede, gedeelde basis mee, gedifferentieerd op hun individuele capaciteiten.

Verus, VBSO en VGS hebben de Onderwijsraad eerder voorzien van input voor dit advies. Wij pleitten er onder andere voor om niet in de eerste plaats via stelselwijzigingen de problemen op te lossen, maar juist aandacht te besteden aan de pedagogische opdracht van het onderwijs. ‘In dat traject leren jongeren zich te verhouden tot hun vrijheid, tot de samenleving om hen heen, tot de aarde en – op onze christelijke scholen – de transcendente werkelijkheid. Voor de christelijke scholen zijn in deze opdracht de pedagogische en levensbeschouwelijke bronnen met elkaar verweven.’