VGS

Omdat de moeilijke omstandigheden aanhouden wijst de inspectie met nadruk op de jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerling. Om aandacht te hebben voor het welbevinden en de sociale ontwikkeling van de leerling is inzicht daarin krijgen extra belangrijk.

Nu de scholen weer open zijn is het volgens de inspectie weer mogelijk om te monitoren. Hoewel er belemmeringen kunnen zijn door bijvoorbeeld beperkte aanwezigheid van leerlingen, wijst de inspectie op het belang van uitvoering van de monitoring en zal de inspectie de scholen aanspreken als dit niet het geval is.

Er zijn allerlei instrumenten waarmee scholen kunnen monitoren. Scholen zijn vrij in de keuze van het instrument, zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet. Scholen kunnen hun monitoringsgegevens tot 1 juli aan de inspectie toesturen.