VGS

Wat is in dit akkoord afgesproken?

  1. Het salaris van alle medewerkers in het onderwijs wordt structureel met 2,25% verhoogd. Deze salarisverhoging werkt door in de bovenwettelijke uitkeringen. Met de salarisbetaling in december ontvangen medewerkers een nabetaling van deze 2,25%.
  2. In dezelfde maand krijgen alle medewerkers éénmalig een hogere eindejaarsuitkering van 6,5% in plaats van 6,3%.

Omdat deze loonmaatregelen per 1 januari 2021 in werking treden, zullen medewerkers die in 2021 in dienst zijn geweest – maar reeds uit dienst zijn – ook recht hebben op de nabetaling.

Salaristabellen

De salaristabellen die gelden vanaf 1 januari 2021 zijn hier te raadplegen (in 2022 zullen nieuwe salaristabellen worden gepubliceerd, waarin rekening is gehouden met het nieuwe minimumloon in 2022).

Pensioenpremie

ABP heeft geen rekening kunnen houden met deze loonsverhoging bij het berekenen van de pensioengrondslag in 2021. Dit betekent dat werkgevers in 2022 dit stukje van de premie alsnog moeten betalen.

Perspectief

De cao-partijen hebben er bewust voor gekozen alleen de loonruimte die beschikbaar is (door indexatie van personele lumpsum)  voor 2021 te benutten. Vanaf 2022 zal het kabinet structureel 500 miljoen euro vrijmaken om de salariskloof tussen VO en PO te verkleinen. De partijen bij de CAO PO zullen deze middelen onder andere inzetten voor gerichte beloningsafspraken voor OOP’ers, leraren en schoolleiders in een cao voor 2022.