VGS

Wat houdt dit onder andere in?

  1. Een loonsverhoging van 10% met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.
  2. Een eenmalige uitkering in november.
  3. Verhoging van de vergoeding voor woon-werkverkeer naar 17 cent per kilometer (minimaal 7,1 en maximaal 25,0 kilometer enkele reis) per 1 januari 2024.
  4. Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister (participatiebanen) krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als alle andere werknemers in de sector, denk aan een functiebeschrijving en de bijbehorende salarisschaal.
  5. Verder zijn enkele beleidsvoornemens geformuleerd die in de komende periode moet leiden tot nadere afspraken tussen sociale partners. Dit geldt onder meer voor het thema duurzame inzetbaarheid.

Het volledige onderhandelaarsakkoord is hier te lezen. 

Vanuit VGS houden we de ontwikkelingen op alle gebieden nauwlettend in de gaten. We zullen u zodra er meer bekend is verder informeren.

Bron: PO-Raad