VGS

Plannen kabinet

Beide onderwijsministers kondigen aan dat ze in gesprek zullen gaan met de sectorraden hoe ervoor gezorgd kan worden dat scholen als lerende organisaties beter gebruik maken van de klachten die zij ontvangen: ‘Klachten zijn één van de middelen voor ouders, personeel en leerlingen om hun stem te laten horen. […] Wij zullen ons daarom in blijven zetten voor een open transparante en lerende cultuur in het onderwijs’. Bovendien willen ze kijken hoe de klachtenregeling nog laagdrempeliger bij de betrokkenen onder de aandacht kan worden gebracht.

Actualiseer klachtenregeling

Het is van belang om als school te laten zien hoe er geklaagd kan worden en wat vervolgens met klachten gebeurt. Daarom adviseert de VGS om de schoolklachtenregeling up-to-date te houden en bekend te maken bij ouders, personeel en leerlingen. Vorig jaar hebben we een nieuw model van de klachtenregeling beschikbaar gesteld. Hier treft u deze aan met in dit bericht een nadere toelichting.

Zet klachtencommissie in schoolgids

Zorg er ook voor dat in de schoolgids een duidelijke en actuele verwijzing naar de klachtencommissie staat. In dat kader is het van belang om in de gaten te hebben dat de klachtencommissie van VGS vorig jaar is ondergebracht bij Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) en dat klachten daar ingediend kunnen worden. Hier vindt u een voorbeeldtekst voor de schoolgids.