VGS

Belang echtscheidingsprotocol

Het is daarom van groot belang dat scholen beleid ontwikkelen hoe ze omgaan met deze problematiek. Dat schept duidelijkheid voor zowel de school als ouders (en eventueel derden) welke informatie over de leerling wel en niet wordt verstrekt. Daarom heeft de VGS in samenwerking met de VBSO recent het protocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ ontwikkeld, ook wel ‘echtscheidingsprotocol’ genoemd. In het eerste deel staat kort beschreven wat de wet over dit thema zegt en wat de kaders zijn voor de school en de ouders. Het tweede deel is een praktisch handvat om het eigen beleid vorm te geven. De school kan daarmee richtlijnen vaststellen over onder andere de 10-minutengesprekken, het verstrekken van schoolfoto’s en dergelijke.

Invoering beleid

Er is voor gekozen om het protocol niet theologisch of pedagogisch in te steken, maar alleen juridisch. Via Driestar educatief en het Ds. G.H. Kerstencentrum is achtergrondinformatie beschikbaar, welke handvatten biedt voor de pedagogische aanpak. Doel van het protocol is dat de school eigen beleid kan maken over hoe de school in concrete situaties omgaat met de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Zoals met de meeste beleidsstukken binnen de school het geval is, geldt ook voor het echtscheidingsprotocol dat dit neergelegd moet worden in de medezeggenschapsraad. Het verdient aanbeveling om – als het protocol is vastgesteld – in de schoolgids een verwijzing op te nemen naar de nieuwe beleidsregels rondom informatievoorziening aan gescheiden ouders.

U kunt het protocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ vanaf heden opvragen bij ondergetekende. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van eigen beleid en het invoeren van het protocol? Neemt u dan eveneens contact op met ondergetekende.