VGS

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgt iedere school per leerling ongeveer € 700,- en, zoals het er nu naar uit ziet, € 500,- in het daaropvolgende jaar voor een eigen schoolprogramma. Daarvoor kunnen scholen kiezen uit een menukaart van kansrijke interventies. Voorbeelden van deze interventies zijn: een-op-een-begeleiding, instructie in kleine groepen, interventies gericht op het welbevinden van leerlingen of meer onderwijs binnen of buiten reguliere schooltijden. Al deze interventies hebben in ieder geval één ding gemeen: het vergt extra inzet van personeel en ondersteuning. Waar moet u als schoolleider op letten bij het tijdelijk aannemen van extra personeel op basis van deze subsidie? In deze factsheet worden drie belangrijke thema’s omtrent deze vraag besproken.

Bij vragen rondom de inzet van personeel op basis van NPO-gelden kunt u contact opnemen met de hrm-adviseurs van de VGS/ ondergetekende.

Meer informatie

  • Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO.
  • Samen met andere profielorganisaties gaf VGS in een brief aan de Kamercommissie van OCW aan hoe de keuzevrijheid en kwaliteit van onderwijsprofessionals kan worden vergroot. Ook deed VGS samen met VBSO een oproep aan kabinet en Kamer om niet alleen aandacht te besteden aan achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, maar ook aan vorming.
  • We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw eigen financieel adviseur bij de VGS of met Arjen de Kraker, a.dekraker@vgs.nl, 0180 – 442 662.
  • Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.