VGS

Over dat laatste punt nam de Eerste Kamer een motie aan die duidelijk uitspreekt dat in de onderzoekskaders van de Inspectie (die nu online staan) het onderscheid tussen oordelen en bevindingen glashelder moet zijn.

Het wetsvoorstel werd in de Eerste Kamer met een ruime meerderheid aangenomen, namelijk 66 voorstemmers. Alleen de PVV stemde tegen. De komende maanden moet helder worden op welke wijze de Inspectie de onderzoekskaders vorm gaat geven zodat ze in overeenstemming zijn met de nieuwe wet. De VGS is van mening dat de onderzoekskaders echt anders moeten omdat er nu nog in staat dat de oordelen voldoende en goed kunnen worden uitgedeeld. Dat lijkt niet in overeenstemming is met de wetsbehandeling in de Eerste Kamer en de aangenomen moties. De VGS zal zich dan ook inspannen om de onderzoekskaders echt helder te laten aansluiten op de nieuw geldende wet.