VGS

In het Reformatorisch Dagblad staat een interview met Pieter Moens, bestuurder van de VGS, over deze handreiking.

Binnenkort wordt deze handreiking in brochurevorm naar alle leden van de VGS toegestuurd. De handreiking is bedoeld om de scholen te ondersteunen bij de bevordering van de sociale veiligheid op hun school vanuit een Bijbelse visie. Het document bevat een algemene lijn met een visie op sociale veiligheid, die scholen praktisch kunnen uitwerken op het gebied van seksuele diversiteit. De scholen kunnen met deze praktische handreiking aan de slag om schoolspecifiek beleid op dit thema te ontwikkelen met als doel het verder bouwen aan een sociaal veilig klimaat conform de Bijbelse lijn.

Leden kunnen nu via t.mulder@vgs.nl een digitale versie opvragen.