VGS

Doel van de subsidieregeling

De subsidie ondersteunt coalities van scholen en samenwerkingsverbanden bij het opzetten of uitbreiden van digitale schoolvoorzieningen. Deze voorzieningen bieden onderwijs op afstand en helpen leerlingen deel uit te maken van een groep, met het oog op een mogelijke terugkeer naar regulier onderwijs. De subsidie kan worden gebruikt om plannen van aanpak te schrijven en uit te voeren, gericht op maatwerk voor deze specifieke doelgroep.

Online spreekuren en meer informatie

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Neem dan deel aan een van de online spreekuren van het Steunpunt Passend Onderwijs en het ministerie van OCW:

  • Donderdag 4 juli van 15.00 tot 16.30 uur
  • Donderdag 5 september van 15.00 tot 16.30 uur

Meer details over de regeling en de aanvraagprocedure zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt hier ook het aanvraagformulier invullen en aanvullende documenten zoals de samenwerkingsovereenkomst en het plan van aanpak downloaden.