VGS

Definitieve samenstelling van de commissie is per heden daarom als volgt

Voorzitter
Mr. drs. D. Vergunst
Plaatsvervangend voorzitter
Mr. A.J.C. van Bemmel
Griffier
Mr. J.S. Beukens
Leden gekozen door besturen
Lid
Mr. W.N.L. Donker
Plaatsvervangend lid
Mr. A.B. Bouter
Lid
Prof. mr. dr. ds. W.A. Zondag
Plaatsvervangend lid
Mr. C.G. van der Staaij
Leden gekozen door personeel
Lid
Drs. S. Stoop
Plaatsvervangend lid
Mw. mr. M. Jongsma-Van Helden
Lid
Mr. A.J. den Besten
Plaatsvervangend lid
Mr. L.G.I. Barth

 

De volgende commissieleden hebben we bereid gevonden de openstaande vacatures te willen vervullen: mr. A.J. den Besten, mr. M. Jongsma-Van Helden en mr. A.B. Bouter. We wensen hen veel wijsheid toe in hun commissiewerkzaamheden.

 

Over de commissie

De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.