VGS

We adviseren de scholen daarom dringend om gebruik te maken van dit model. Hier treft u het nieuwe model aan.

Positief is dat het inhoudelijk nauwelijks afwijkt van het VGS-model uit 2014. Om de identiteit een plaats te geven in het document, heeft de VGS een preambule bij de klachtenregeling opgenomen, waarin wordt verwezen naar de route van Mattheüs 18 en de noties uit het identiteitsprofiel.