VGS

Doelstelling en leerdoelen:

  • U krijgt kennis en inzicht in de regels van de AVG en de actuele ontwikkelingen
  • U krijgt praktische kennis om te handelen naar deze privacyregels om de persoonsgegevens binnen uw school goed te kunnen beschermen
  • U bent in staat een datalek te identificeren en deze op een adequate wijze aan te pakken
  • Aan de hand van praktijksituaties bent u in staat om de uitvoering van het privacybeleid binnen de school op te pakken

Opbouw training:
De insteek van de training is interactief en praktijkgericht. Het eerste deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en de actualiteiten. Al snel zullen we overstappen naar de praktijk en zullen praktijkvoorbeelden worden behandeld, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Door het interactieve karakter is er ruimte voor vragen en het inbrengen van praktijksitua-ties waar u in de school tegen aan loopt. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking.

Doelgroep:
In de praktijk ervaren wij dat schoolleiders en managementassistenten al de nodige kennis van de AVG hebben opgedaan, maar een praktische toepassing op school willen maken. Deze training is dan ook bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van het privacybeleid binnen de school, zoals IB-ers, leerkrachten, ICT-ers en onderwijsassistenten.
NB Er wordt een separate training aangeboden voor leidinggevenden en bestuursleden.

Datum:
DV woensdag 12 februari 2020

Tijd:
15:30 – 20:00 uur

Locatie:
VBSO-kantoor, Nieuweweg-Noord 251, Veenendaal

Kosten:
195 euro vrijgesteld van BTW (inclusief maaltijd)

Aanmelden:
Binnenkort kunt u zich aanmelden voor deze training. Wilt u bericht ontvangen wanneer de inschrijving geopend wordt, neemt u dan contact op met mr. Tineke Mulder via t.mulder@vgs.nl voor de VGS, of met mr. drs. Jan-Kees Karels via jckarels@vbso.nu voor de VBSO.

Het is ook mogelijk om een incompany training op locatie aan te vragen.

Download
Download hier de samenvatting van deze training.

 

Op deze training zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing.