VGS

Doelstelling en leerdoelen:

  • U krijgt kennis en inzicht in de actuele ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van privacy
  • U leert te analyseren in welke mate de privacywetgeving binnen uw organisatie moet worden toegepast
  • U krijgt handvatten aangereikt om leiding of sturing te kunnen geven aan de uitwerking van het privacybeleid binnen de organisatie

Opbouw training:
Een groot deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en actualiteiten, gericht op de rol van bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen met collega-leidinggevenden of kerkenraadsleden. We bespreken vervolgens praktijkvoorbeelden, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking.

Doelgroep:
De training is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, kerkenraadsleden, schoolleiders, teamleiders, managementassistenten.
NB Er wordt een separate training voor schoolpersoneel aangeboden.

Datum:
DV dinsdag 10 maart 2020

Tijd:
16:00 – 20:00 uur

Locatie:
VGS-kantoor, Kastanjelaan 10, Ridderkerk

Kosten:
195 euro vrijgesteld van BTW (inclusief maaltijd)

Aanmelden:
Binnenkort kunt u zich aanmelden voor deze training. Wilt u bericht ontvangen wanneer de inschrijving geopend wordt, neemt u dan contact op met mr. Tineke Mulder via t.mulder@vgs.nl voor de VGS, of met mr. drs. Jan-Kees Karels via jckarels@vbso.nu voor de VBSO.

Het is ook mogelijk om een incompany training op locatie aan te vragen.

Download
Download hier de samenvatting van deze training.

 

Op deze training zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing.