VGS

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement. In het reglement wordt op meerdere plekken verwezen naar cao-artikelnummers. Daar waar deze artikelen in de cao gewijzigd zijn, zijn ze in het reglement ook aangepast.

Het feit dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn, is het gevolg van het uitstellen van de modernisering Participatiefonds naar 1 augustus 2021. Hun modernisering is afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De coronacrisis veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject. PF heeft dan ook besloten om de invoerdatum uit te stellen naar 1 augustus 2021. BWGS volgt deze datum en zal in het komende schooljaar communiceren over voorgenomen wijzigingen in het BWGS reglement vanaf 1 augustus 2021.

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde BWGS Reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Het volledige geactualiseerde BWGS-Reglement kunt u hier downloaden.