VGS

Postbus 394

3440 AJ  WOERDEN

Graag wijzen we u op deze adreswijziging voor het indienen van klachten. Het is van belang om ouders, leerlingen en andere betrokkenen bij de school hierover te informeren, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Pas het ook aan in de schoolgids (en uw eigen gegevensbestand). Omdat de medewerkers van GCBO hybride werken, maken zij geen gebruik meer van een vast bezoekadres. Overige gegevens blijven hetzelfde.

Voorbeeldtekst schoolgids

We doen u de volgende suggestie voor een tekst voor de schoolgids:

Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. Dit zijn de contactgegevens:

GCBO is bereikbaar via:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ  WOERDEN
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F 070-3020836
E info@gcbo.nl
W www.gcbo.nl