VGS

Veel bestuurders of toezichthouders komen vaak vanuit een andere werkomgeving dan die van het onderwijs. Dat maakt dat zij hun kennis en expertise kunnen inzetten ten behoeve van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Om daar een goede start mee te kunnen maken hebben we een leidraad ontwikkeld die nieuwe bestuursleden en toezichthouders helpt om zich te oriënteren op de schoolorganisatie waar ze toezichthouder of bestuurder van zijn. In deze leidraad wordt een aantal stappen beschreven die een nieuw bestuurslid of toezichthouder kan zetten om snel(ler) zijn rol eigen te maken. De stappen zijn vormgegeven als ondersteunende vragen in de oriëntatie op de organisatie, de eigen taak en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Download hier de gratis leidraad.

Vaardigheden
Zoals u misschien al gemerkt hebt, vraagt het bestuurswerk, naast de nodige kennis en informatie, ook bepaalde vaardigheden van u. De VGS verzorgt sinds jaar en dag een training voor beginnende bestuursleden en toezichthouders. Tijdens deze training rusten ervaren VGS-adviseurs u toe in de verschillende beleidsterreinen waarmee u te maken krijgt. U kunt dan denken aan financieel beleid, personeelsbeleid en onderwijshuisvesting. Verder werkt u aan uw vaardigheden om zo deze kennis ook toe te kunnen passen in de praktijk van uw bestuur. Bijvoorbeeld: Wie is nu waarvoor verantwoordelijk binnen de schoolorganisatie? Wat wordt er van mij verwacht en wat betekent dat voor mijn rol tijdens de vergaderingen?

Deze training zal gehouden worden op D.V. 21 november en 12 december, beide van 15:30 – 21:00 uur in zalencentrum De Parel te Hardinxveld-Giessendam. U kunt zich hier voor de training inschrijven.