VGS

Hoe zorg je als toezichthouder voor waardevolle aanvullende informatie en perspectieven bovenop de bestuurlijke informatie? Hoe geef je uiting aan je betrokkenheid bij de organisatie? Hoe ga je om met het dilemma tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid? Het afleggen van schoolbezoeken kan een passend antwoord zijn op deze vragen. Het is echter wel belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de status van het bezoek, de verwachtingen daarvan en de wijze waarop met de uitkomsten omgegaan wordt. Lees meer in onze handreiking over de schoolbezoeken.

 

Meer informatie

Hebt u vragen en/of zoekt u ondersteuning op de rolneming als toezichthouder? Neem contact op met Diederic Kloosterman, d.kloosterman@vgs.nl of 0180 – 442689.