VGS

De VGS hecht aan de in 2008 uitgegeven visienota ‘(homo-)seksualiteit in het reformatorisch onderwijs’, de brochure ‘sociale veiligheid en seksuele diversiteit’ uit 2014, het identiteitsprofiel van 2018 en werkt momenteel aan een nieuwe notitie over het thema ‘gender’. In het voorjaar van 2019 zal deze notitie worden gepresenteerd. Meer informatie daarover volgt later.

Genoemde documentatie is gebaseerd op de Bijbelse waarden en normen en bedoeld als handreikingen in het reformatorisch onderwijs. De Nashville-verklaring komt op hoofdlijnen overeen, maar heeft een andere achtergrond, doelstelling en doelgroep.

Zoals eerder afgesproken zal de VGS als woordvoerder op dit onderwerp voor het reformatorisch onderwijs optreden. Mochten er vragen vanuit de media u worden gesteld, dan kunt u door verwijzen naar P.W. (Pieter) Moens: 06 30 58 55 00.