VGS

Extra hulp voor de klas

Eind 2020 is deze subsidie voor het eerst opengesteld. Zie hiervoor het eerdere artikel. Tot en met eind 2021 wordt er nogmaals 210 miljoen euro beschikbaar gemaakt om de gevolgen van corona op te vangen met de inzet van (extra) personeel. De aanvraagprocedure is kort en wordt binnenkort gepubliceerd. Houdt de website van DUS-I hiervoor in de gaten.

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

De doelstelling hiervan is ook om leerlingen de mogelijkheid te bieden om de door de coronacrisis opgelopen achterstanden in te halen. Let op: de aanvraagperiode loopt tot 2 mei 2021 en is dus relatief kort. Om scholen op weg te helpen wordt er op 23 april een webinar georganiseerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de aanvraag vindt u hier.

We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw eigen financieel adviseur bij de VGS of met Arjen de Kraker, a.dekraker@vgs.nl, 0180 – 442 662.

Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.