VGS

De aanvraag zal weer door de zogenaamde regio’s worden gedaan. U kunt dus het beste contact opnemen met de penvoerder van uw regio om te laten weten dat u hiervoor weer in aanmerking wilt komen. Heeft u de eerste ronden niet meegedaan, meldt u zich dan alsnog bij uw regio: zie hiervoor ons eerdere artikel hierover.

Er is 240 miljoen euro beschikbaar in de tweede ronde wat overeenkomt met 72 euro per leerling. Dit is bedoeld om achterstanden zoveel als mogelijk te voorkomen en terug te dringen en kan gebruikt worden tot en met 31 december 2021. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

  • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
  • Het laten geven van gastlessen.
  • Het inzetten van studenten.
  • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
  • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
  • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
  • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Meer informatie

Een overzicht met veel gestelde vragen voor de tweede aanvraagronde ‘Extra hulp voor de klas’ vindt u op de website van het ministerie: www.dus-i.nl, klik hier

Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO. We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur bij de VGS.

Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.