VGS

Inmiddels is het model klokkenluidersregeling voor het PO beschikbaar en kunt u dat hier downloaden:

Model klokkenluidersregeling PO
Huishoudelijk reglement commissie integriteit
Nieuwsbericht over verplichting klokkenluidersregeling PO