VGS

In de schoolscan op hoofdlijnen gaat het ministerie in op het doel, de uitvoering en de verantwoording van de scan.
Er zijn drie scans ontwikkeld. Voor het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het gespecialiseerd onderwijs.

Volgens het tijdpad dat het ministerie eind maart publiceerde, moeten scholen deze scan in april uitvoeren, zodat ze in de maanden april en mei een plan kunnen maken.
Driestar Educatief en KOC Diensten kunnen scholen en schoolbesturen bijstaan vanuit hun expertise op onderwijsgebied.