VGS

De interventies in de menukaart zijn in zes doelgebieden ingedeeld: meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies, inzet van personeel en faciliteiten/randvoorwaarden. Binnen die doelgebieden zijn de interventies opgenomen voorzien van labels met hoe effectief de interventie is, hoe sterk het bewijs daarvoor is en hoe hoog de kosten zijn. Er is een aparte algemene pagina ingericht voor interventies voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aandachtspunt

Een veel gestelde vraag is of de gelden ingezet kunnen worden voor klassenverkleining of dat er gewerkt kan worden met extra onderwijsassistenten. Onder ‘E’ is dit inderdaad opgenomen, waarbij wel wordt aangegeven dat deze maatregelen als beperkt effectief worden gezien.  Wat storend is; er worden foutieve berekeningen gegeven. Zo zou een onderwijsassistent circa 25.000 euro kosten en kost de verkleining van een klas van 30 naar 15 leerlingen volgens de regeling 40.500 euro. De gemiddelde personeelslast is van beiden echter veel hoger namelijk circa 45.000 euro voor een onderwijsassistent en 72.500 euro voor een leerkracht. Het is dus aan te raden om uw keuze goed door te (laten) rekenen.

Meer informatie

Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO. We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur bij de VGS.

Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.