VGS

Drie keer eerder weigerde minister Bussemaker dit gesprek, maar SGP en SP wezen er beiden op dat er wel over, maar niet met orthodoxe groepen wordt gesproken. Dat de SP dit pleidooi ook doet, heeft te maken met de gesprekken die de VGS voert met verschillende politieke partijen. In het gesprek met de SP is dit punt genoemd en dit leidde ertoe dat Kamerlid Siderius de vinger legde bij dit punt.

De VGS denkt na over een goede afvaardiging vanuit het reformatorisch onderwijs. De kern moet gaan over hoe collectieve vrijheden, zoals de onderwijsvrijheid, zich verhouden tot individuele vrijheden.

Het Reformatorisch Dagblad heeft er ook een nieuwsbericht aan gewijd.