VGS

Handen uit de mouwen

Vanuit de onderwijsbonden en de PO-raad worden een aantal processtappen gevraagd ter verantwoording van de inzet van het geld. Samengevat ziet het proces van het verlagen van de werkdruk er als volgt uit:

  1. Het proces start met het gesprek in het team op school. Samen met het gehele team moet er een analyse worden gemaakt van de oorzaken van werkdruk. Dit inzicht brengt namelijk een dialoog tot stand, waaruit een oplossingsrichting volgt.
  2. De schoolleider maakt op basis van dit gesprek een bestedingsplan. Deze wordt ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de (P)MR. Zodoende wordt een keuze gemaakt voor de maatregelen die uitgevoerd gaan worden.
  3. Vervolgens kan de school aan de slag met de betreffende maatregelen. De monitoring en verantwoording van de inzet en de besteding van de middelen worden in het jaarverslag afgelegd.

Wat kan de VGS in dit proces voor u en uw team betekenen?

In eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen hoe onze financieel adviseurs u verder kunnen helpen met de beschrijving van het proces en de financiële verantwoording daarbij.

Verder kunt u een ervaren HRM-adviseur inzetten bij de begeleiding van de processtappen in het gesprek met uw team. In een interactieve teambijeenkomst brengt de adviseur de knelpunten en oorzaken van de beleefde werkdruk in kaart. Wij geloven dat een frisse blik van buiten de schoolorganisatie helderheid kan geven over de oorzaken van werkdruk. Verder kan de adviseur meedenken in creatieve oplossingsrichtingen voor de geanalyseerde werkdrukfactoren en ervaringen vanuit andere scholen delen.

Uiteraard zullen wij in onze aanpak zoeken naar een inrichting van de teambijeenkomst die aansluit bij de school. Ook de daarbij ingezette werkvormen en de weergave van de analyse wordt in overleg afgestemd.

Ook kan de adviseur een gesprekspartner zijn voor de schoolleider om te helpen in het proces. In het adviesgesprek zal de adviseur verder helpen in het proces om te komen tot een goede analyse van de beleefde werkdruk en de mogelijke oplossingen daarbij.

Wilt u eens verder spreken over de mogelijkheden die VGS u en uw schoolteam kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op ondergetekende.