VGS

Doel van de meldplicht die is ingesteld door de overheid, is het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot. De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Het betreft energiebesparende maatregelen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder is.

Als u nog niet heeft gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt, bent u in overtreding. De melding had u namelijk uiterlijk op 1 juli jongstleden moeten doen. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uitbesteden?

Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om de verplichte melding uit te besteden. Ons collectief Energie Voor Scholen kan de melding voor u verzorgen.