VGS

De verplichting om besparende maatregelen te nemen ligt vast in Activiteitenbesluit Milieubeheer en wordt gecontroleerd door de omgevingsdiensten. Het gaat daarbij om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Welke maatregelen dat kunnen zijn heeft de RVO vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst. Door de meldingsplicht moet de controle op naleving en de handhaving eenvoudiger worden.

Voor u als schoolbestuurder is het van belang, om te weten of deze verplichting ook voor u geldt, en om vervolgens ook de juiste acties te nemen. Hiermee voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving. Tegelijk biedt dit ook kansen om energie, en dus kosten te besparen.

Voor dit onderwerp werkt VGS samen met Propendum B.V. Zij kunnen u voorzien van de juiste informatie. Ook kunnen zij dit traject voor u begeleiden en eventueel de melding in e-Loket doen.

Ga voor meer informatie over de meldingsplicht, de erkende maatregelen en de begeleiding door Propendum naar www.propendum.nl/eml.