VGS

Samen werken aan het landelijk curriculum

In oktober vorig jaar hebben leraren en schoolleiders voorstellen gepresenteerd voor de herziening van het landelijk curriculum. Het ministerie van OCW heeft een wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld die de bruikbaarheid van deze voorstellen bekijkt en adviseert over de vertaling naar kerndoelen en eindtermen. Deze commissie brengt advies uit in november (meer informatie: www.curriculumcommissie.nl).

Vanaf januari gaan teams van leraren, (curriculum)experts en lerarenopleiders/vakdidactici hiermee aan de slag. Deze teams ontwikkelen conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De teams gaan samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. Lees hier meer over deelname aan één van de kerndoelenteams. Vanaf 2021 gaat ook de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van start. Hiervoor kun je je nu nog niet aanmelden.

Over de landelijke curriculumherziening

Leerlingen met goed onderwijs blijven voorbereiden op hun toekomst. Dat is waar leraren, lerarenopleiders/ vakdidactici, curriculumexperts en scholen samen aan werken met de herziening van het landelijk curriculum. Lees hier verder over de landelijke curriculumherziening.

Bron: curriculum.nu