VGS

Deze werkgroep is opgericht om gezamenlijk het lerarentekort aan te pakken. De werkgroep zal in de komende drie jaar zich richten op het enthousiasmeren van leerlingen op de middelbare scholen om in het onderwijs te gaan werken, zij-instromers te faciliteren en huidige leerkrachten vast te houden. De werkgroep zal hier zelf initiatieven voor ontplooien, maar ook lokale of regionale initiatieven ondersteunen en faciliteren.

Het is de bedoeling dat de werkgroep coördinerend en verbindend werkt, zodat er een gezamenlijk en breed gedragen actieplan tegen het lerarentekort wordt opgezet. Als dit niet gebeurt, is het gevaar dat lokale initiatieven teveel versnipperd worden ingezet en daardoor niet voldoende effectief zijn.

Dag van de leraar

Afgelopen vrijdag 5 oktober was het de dag van leraar. In dit opiniestuk leest u waarom de werkgroep vindt dat dit beroep aandacht en waardering verdient.

Acties

Op dit moment is de werkgroep bezig met uitzetten van concrete acties voor het komende halfjaar. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op de middelbare scholieren.

Bij vragen, ideeën of opmerkingen kunt u terecht bij J.W. Kranendonk.

In de werkgroep ”Meer leraren in het PO” participeren basisschooldirecteuren J.W. Nieuwenhuyzen (Middelburg), J. Kuijers (Staphorst) en H. Van de Weteringh (Alblasserdam) en de organisaties Driestar educatief, het Hoornbeeck College, Kersten Onderwijs Centrum, RMU-GOLV en de VGS.
VGS